Calendari

dilluns, 28 de juny de 2010

Conveni subvenció llibres de text a les escoles curs 2010-2011

El passat dimecres dia 23 de juny es va procedir a signar el conveni pel que l’Ajuntament subvencionarà , de nou aquest proper curs, els llibres de text de les escoles d’educació Infantil i Primària de Vilafranca.

Aquest programa d’ajuts a les famílies, tal i com el conveni diu en algun dels seus apartats, el que pretén és fomentar entre els alumnes la cura del material i educar-los en els beneficis de la reutilització. Al mateix temps vol augmentar la corresponsabilitat entre les famílies, comunitat educativa i l’Administració pel que fa a la racionalització del us dels recursos Públics.

L’acte, que es va realitza a les 12 del mati a la Sala Pau Boada, va contar amb la presencia per part de l’Ajuntament de l’Alcalde, la Regidora de Educació i diversos tècnics del servei d’educació. Per les escoles la representació estava formada pel Director i el President de l’Ampa de cada centre.

Malgrat que pràcticament varen assistir-hi tots els Presidents de les Ampes, seria convenient que les Administracions Públiques tinguin en compte la dificultat que representa per a les persones que, de forma voluntària, formant part d’aquestes entitats estar presents en convocatòries en horari de treball.

Per a les persones que formen part de les Ampes la conciliació de la vida laboral i familiar, té encara com podeu veure, afegida la dificultat que comporta la representació del seu càrrec en els actes als que estan convocats.

Seria bo que tots els pares participin de manera més activa en la vida de l’associació per tal de repartir de forma més equitativa las feines, que a fi de comptes, són tasques pel benefici col·lectiu.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada