Calendari

dijous, 17 de març de 2016

Nous enfocaments educatius

La nostra escola incorpora nous enfocaments educatius a Educació Infantil i a Cicle Inicial.

Durant aquest curs s'estan duent  a terme actuacions encaminades a perfilar un nou projecte educatiu que tindrà dos eixos principals: la implantació dels ambients d'aprenentatge a l'educació infantil i l'aprenentatge basats en projectes a l'educació de primària.

Les arts escèniques, la literatura i l'experimentació són l'eix dels nous projectes:

Els ambients d'aprenentatge consisteixen en una proposta educativa globalitzadora que comporta organitzar els espais per afavorir l'autonomia dels infants, contrastar i explorar les seves teories i així desenvolupar la seva curiositat, de manera que esdevenen espais de relació, de quotidionitat, de benestar, de creativitat, de llenguatge i de comunitat. Es parteix del principi d'experimentació sobre el món que ens envolta incidint, com escola catalana que som, en la interacció lingüística i la manipulació. Els grups de treball són heterogenis amb nens i nenes de diferents edats. El pròxim curs es durà a terme a P3 i P4.
L'aprenentatge basat en projectes és una metodologia constructivista que utilitza un conjunt d'activitats i propostes de treball al voltant d'una situació, escenari o problema. Els projectes que es desenvolupen a l'escola tenen com a eix de treball les arts escèniques i la literatura. Durant aquest curs s'està fent una prova pilot amb alumnes de P5 i 1r de primària utilitzant grups de treball heterogenis barrejant els dos nivells en què l'expressió oral, musical i corporal esdevenen fonamentals. El curs vinent està previst aplicar-ho també a 2n curs de primària.
En cursos superiors els alumnes es veuran immersos en la investigació de problemes captivadors, conseqüència de reptes plantejats pel professorat, els quals no poden ser resolts mitjançant la memorització. Els grups d'estructura cooperativa s'utilitzaran per dinamitzar i fomentar la col·laboració entre iguals, i així assolir objectius comuns.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada